Merkez Bünyesinde Açılan Eğitim Programları

Eğitim Modül  No

Eğitim Programı/Sınıfı-Faaliyet

Eğitim saati

1

Temel İlk yardım eğitimi-Sınıf A

(Sağlık Bakanlığı Onaylı)

16

2

Afet/Acil Durum Risk Yönetimi Eğitimi

16

3

Afetlerin oluşumu ve afetlerden korunma (Temel Afet Bilinci) Eğitimi

8

4

Afet ve Kazaların oluşumu ve korunma (Temel Afet Bilgisi) Eğitimi–Sınıf B

16

5

Afet ve Kazaların oluşumu ve korunma (Temel Afet Bilgisi) Eğitimi–Sınıf A

48

6

Afet/acil durum hazırlığı eğitimi

12

7

Afet yönetimi eğitimi

16

8

Olağandışı durum yönetimi ve olay komuta sistemi eğitimi

12

9

Afet/acil durum lojistik ve kaynak yönetimi eğitimi

16

10

Afet ve kazalarda olay yeri yönetimi eğitimi

12

11

Temel Arama Kurtarma Bilgisi Eğitimi-Sınıf D

16

12

Temel Arama Kurtarma Bilgisi Eğitimi-Sınıf C

32

13

Temel Arama Kurtarma Bilgisi Eğitimi-Sınıf B

56

14

Temel Arama Kurtarma Bilgisi Eğitimi-Sınıf A

90

15

Afet ve kazalarda liderlik ve ekip yönetimi eğitimi

16

16

Arama kurtarma temel arazi bilgisi ve uygulamaları eğitimi-Sınıf A

32

17

Arama kurtarma yaz şartları arazi bilgisi ve uygulamaları geliştirme eğitimi

32

18

Arama kurtarma kış şartları arazi bilgisi ve uygulamaları geliştirme eğitimi

32

19

Kentsel arama kurtarma tekniği temel eğitimi-Sınıf  A

40

20

Kentsel arama kurtarma tekniği geliştirme eğitimi

32

21

Heyelanda arama kurtarma tekniği temel eğitimi-Sınıf A

16

22

Yangın bilgisi ve basit müdahale teknikleri

8

23

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) temel eğitimi-Sınıf D

16

24

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) temel eğitimi-Sınıf C

32

25

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) temel eğitimi-Sınıf B

56

26

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) temel eğitimi-Sınıf A

90

27

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) geliştirme eğitimi

60

28

Sel ve suda arama kurtarma tekniği temel eğitimi-Sınıf A

90

29

Sel ve suda arama kurtarma tekniği geliştirme eğitimi

48

30

Temel KBRN Bilgisi Eğitimi

8

31

KBRN Kaza ve afetlerde arama kurtarma temel eğitimi -Sınıf D

16

32

KBRN Kaza ve afetlerde arama kurtarma temel eğitimi -Sınıf C

32

33

Maden kazalarında arama kurtarma (tahlisiye) temel eğitimi-Sınıf A

56

34

Maden kazalarında arama kurtarma (tahlisiye) geliştirme eğitimi

32

35

İpli erişim ve tahliye tekniği temel eğitimi-.Sınıf A

36

36

İpli erişim ve tahliye tekniği geliştirme eğitimi

36

37

Doğada arama kurtarma tekniği temel eğitimi-Sınıf A

48

38

Doğada arama kurtarma tekniği geliştirme eğitimi

36

39

Ulaşım kazalarında arama kurtarma tekniği temel eğitimi -Sınıf A

32

40

Ulaşım kazalarında arama kurtarma geliştirme eğitimi

24

41

Salgın ve bulaşıcı hastalıklardan korunma ve müdahale eğitimi

12

42

Kapalı alanlarda arama ve kurtarma eğitimi-Sınıf A

24

43

Afet ve kazalarda psikososyal bakım ve rehabilitasyon eğitimi

12

44

Afetlerde acil ihtiyaç yönetimi eğitimi

12

45

Afet sonrası iyileştirme eğitimi

12

46

Afet ve acil durum haberleşmesi eğitimi

16

47

Az tehlikeli işyerleri iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimi

8

48

Tehlikeli işyerleri iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimi

12

49

Çok tehlikeli işyerleri iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimi

16

50

Arama kurtarma ve tahliye eğitimi

16

51

Yangınla mücadele eğitimi

16

52

Yüksekte çalışma eğitimi

16

53

Hijyeni eğitimi

16

54

Patlamadan korunma eğitimi -Sınıf  B

8

55

Patlamadan korunma eğitimi -Sınıf A

16

56

Alan Eğitmen eğitimi

16

57

1 yıldız dalıcı eğitimi

20

58

2 yıldız dalıcı eğitimi

30

59

3 yıldız dalıcı eğitimi

50

60

Afet ve kaza bilirkişiliği

-

Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2017, Pazartesi