Eğitim ve Hizmet Programları Listesi

                                                                     2021 YILI  EĞİTİMLERİ

 

SN Eğitim Programı/Sınıfı-Faaliyet Eğt. Süresi (saat)
1 Arama kurtarma ve tahliye eğitimi- 1.Seviye 16
2 Arama kurtarma ve tahliye eğitimi- 2.Seviye 18
3 Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi 8
4 Arama kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi (Paket:1 Seviye + 2.Seviye
+Eğitici Eğitimi)
42
5 Yangınla mücadele eğitimi- 1.Seviye 16
6 Yangınla mücadele eğitimi- 2.Seviye 21
7 Yangınla Mücadele Eğitici Eğitimi 8
8 Yangınla Mücadele Eğitici Eğitimi (Paket: 1 Seviye+2.Seviye +Eğitici
Eğitimi)
45
9 Yüksekte çalışma eğitimi-1.Seviye 16
10 Yüksekte çalışma eğitimi-2.Seviye 24
11 Yüksekte çalışma Eğitici Eğitimi 8
12 Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi (Paket: 1 Seviye+2.Seviye +Eğitici
Eğitimi)
48
13 Acil Durum Eylem Planı Hazırlama Eğitimi 8
14 Risk Yönetimi 8
15 Etkin Takım Çalışması Eğitimi 8
16 Liderlik ve Ekip Yönetimi Eğitimi 8
17 Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi 8
18 Uyarı İşaretleri Eğitimi 8
19 Kimyasallarla Çalışma Eğitimi 8
20 ISO 9001 -2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 12
21 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi 12
22 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 12
23 ISO 27001/İEÇ Bilgi Güvenliği Sistemi Temel Eğitimi 12
24 ISO 22000 – 2005 Gıda Güvenliği Temel Eğitimi 12
25 ISO 134485 – 2016 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi Temel
Eğitimi
12
26 ISO 450001 – 2018 İş Sağlığı ve Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi
Temel Eğitimi
12
27 ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetimi Temel Eğitimi 12
28 Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitimi 12
29 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Kişilerin Eğitimi 16
30 İşveren/işveren Vekili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 16
31 İlkyardım Eğitimi 16
32 İlkyardım Eğitimi (Güncelleme) 8
33 Az tehlikeli işyerleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 8
34 Tehlikeli işyerleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 12
35 Çok tehlikeli işyerleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 16
36 Personel Belgelendirme Orman Üretim İşçisi- İş Sağlığı ve Güvenliği
Çevre Koruma ve İş Organizasyonu Teorik Sınavı
1
37 Personel Belgelendirme Orman Üretim İşçisi- Ağaç Kesme
Performans Sınavı
1
38 Personel Belgelendirme Orman Üretim İşçisi- Emvali Sürütme
Yükleme ve Boşaltma Performans Sınavı
1
 
39 Personel Belgelendirme Servis Aracı Şoförü- İş Sağlığı ve Güvenliği
Çevre ve Kalite Teorik Sınavı
2
40 Personel Belgelendirme Servis Aracı Şoförü- Araç Kontrolü ve
Öğrenci/Personel Ulaşım Performans Sınavı
1
42 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Hazırlama --
43 Danışmanlık --
44 Afet ve Acil Durum Yönetimi 8
45 Yangınla Mücadele ve İtfaiye Eri Eğitimi 60

 

Not Eğitim programı ve ücretleri için 0 (274) 443 1977 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, Salı