Stratejik Plan

MİSYON

“Afetlerin ve kazaların topluma ve çevreye verebileceği olası zararlarının önlenmesi, azaltılması ve bu sayede toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanmasına katkı verilmesi” temel amacına bağlı olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin misyonu; Tüm afet ve kazalar kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetim sürecinin temel unsurları olan oluşum, korunma (risk-zarar azaltma, hazırlık) ve düzeltme (müdahale ve iyileştirme) konularında, Üniversitenin ilgili akademik-idari birimlerinin ortak çalışmasıyla ve gerektiğinde kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde kentsel bölgesel ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktır.

VİZYON

Merkezin vizyonu; Afet ve acil durum yönetimi alanında yapılacak akademik eğitsel ve operasyonel çalışmalarla, kentsel bölgesel ve ulusal düzeyde toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayan en saygın kurumlardan biri olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, Cuma