Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Hakan AYKUL - Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı

Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü.

 

Dr. Öğr.Üyesi Bülent BÜYÜKKIDAN  - Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi

Fen Edebiyat  Fakültesi,  Kimya  Bölümü.

 

Prof.Dr. Cengiz YENİKAYA - Yönetim Kurulu Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Agah AYGAHOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendislik Fakültesi , Makina Mühendisliği Bölümü

 

Dr. Ögr. Üyesi  Muzaffer ÖZBURAN - Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

Öğr. Grv. Ali TELLİ - Yönetim Kurulu Üyesi

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu,Sivil savunma Bölümü

 

Öğr. Gör. Ahmet DANIŞ - Yönetim Kurulu Üyesi

Hisarcık M.Y.O. İş Sağlığı ve Güvenliği


 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, Cuma