Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Hakan AYKUL - Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı

Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü.

 

Dr. Öğr.Üyesi Bülent BÜYÜKKIDAN  - Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi

Fen Edebiyat  Fakültesi,  Kimya  Bölümü.

 

Öğr. Grv. Ali TELLİ - Müdür yardımcısı,Yönetim Kurulu Üyesi

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu,Sivil savunma Bölümü

 

Doç. Dr. Murat YAMAN - Yönetim Kurulu Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

 

Prof.Dr. Cengiz YENİKAYA - Yönetim Kurulu Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Agah AYGAHOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendislik Fakültesi , Makina Mühendisliği Bölümü

 

Dr. Ögr. Üyesi  Muzaffer ÖZBURAN - Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

 


 

Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, Perşembe