Merkez Bünyesinde Açılan Eğitim Programları

Eğitim modül  No

Eğitim Programı/Sınıfı-Faaliyet

Eğt. Süresi (saat)

1

Afet/Acil Durum Risk Yönetimi Eğitimi

16

2

Afetlerin oluşumu ve afetlerden korunma (Temel Afet Bilinci) Eğitimi

8

3

Afet ve Kazaların oluşumu ve korunma (Temel Afet Bilgisi) Eğitimi–Sınıf B

16

4

Afet ve Kazaların oluşumu ve korunma (Temel Afet Bilgisi) Eğitimi–Sınıf A

48

5

Afet/acil durum hazırlığı eğitimi

12

6

Afet yönetimi eğitimi

16

7

Olağandışı durum yönetimi ve olay komuta sistemi eğitimi

12

8

Afet/acil durum lojistik ve kaynak yönetimi eğitimi

16

9

Afet ve kazalarda olay yeri yönetimi eğitimi

12

10

Temel Arama Kurtarma Bilgisi Eğitimi-Sınıf C

32

11

Temel Arama Kurtarma Bilgisi Eğitimi-Sınıf B

56

12

Temel Arama Kurtarma Bilgisi Eğitimi-Sınıf A

90

13

Afet ve kazalarda liderlik ve ekip yönetimi eğitimi

16

14

Arama kurtarma  temel arazi bilgisi ve uygulamaları eğitimi-Sınıf A

32

15

Arama kurtarma yaz şartları arazi bilgisi ve uygulamaları geliştirme eğitimi

32

16

Arama kurtarma kış şartları arazi bilgisi ve uygulamaları geliştirme eğitimi

32

17

Kentsel arama kurtarma tekniği temel eğitimi-Sınıf  A

40

18

Kentsel arama kurtarma tekniği geliştirme eğitimi

32

19

Heyelanda arama kurtarma tekniği temel eğitimi-Sınıf A

16

20

Sel ve suda arama kurtarma tekniği temel eğitimi-Sınıf A

90

21

Sel ve suda arama kurtarma tekniği geliştirme eğitimi

48

22

Maden kazalarında arama kurtarma (tahlisiye) temel eğitimi-Sınıf A

56

23

Maden kazalarında arama kurtarma (tahlisiye) geliştirme eğitimi

32

24

Doğada arama kurtarma tekniği temel eğitimi-Sınıf A

48

25

Doğada arama kurtarma tekniği geliştirme eğitimi

36

26

Ulaşım kazalarında arama kurtarma tekniği temel eğitimi -Sınıf A

32

27

Ulaşım kazalarında arama kurtarma geliştirme eğitimi

24

28

Kapalı alanlarda arama ve kurtarma eğitimi-Sınıf A

24

29

Afet ve kazalarda psikososyal bakım ve rehabilitasyon eğitimi

12

30

Afet ve acil durum haberleşmesi eğitimi

16

31

Arama kurtarma ve tahliye eğitimi

16

32

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi

45

33

Yangın bilgisi ve basit müdahale teknikleri

8

34

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) temel eğitimi-Sınıf C

32

35

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) temel eğitimi-Sınıf B

56

36

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) temel eğitimi-Sınıf A

90

37

Yangında arama kurtarma tekniği (itfaiyeci) geliştirme eğitimi

60

38

Yangınla mücadele eğitimi

16

39

Yangınla Mücadele Eğitici Eğitimi

45

40

Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitimi

12

41

Temel KBRN Bilgisi Eğitimi

8

42

KBRN Kaza ve afetlerde arama kurtarma temel eğitimi -Sınıf D

16

43

KBRN Kaza ve afetlerde arama kurtarma temel eğitimi -Sınıf C

32

44

İpli erişim ve tahliye tekniği temel eğitimi-.Sınıf A

36

45

İpli erişim ve tahliye tekniği geliştirme eğitimi

36

46

Yüksekte çalışma eğitimi

16

47

İş Hijyeni eğitimi

16

48

Patlamadan korunma eğitimi -Sınıf  B

8

49

Patlamadan korunma eğitimi -Sınıf A

16

50

Az tehlikeli işyerleri iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimi

8

51

Tehlikeli işyerleri iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimi

12

52

Çok tehlikeli işyerleri iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimi

16

53

Temel İlk yardım eğitimi-Sınıf A

16

54

Afet ve kaza bilirkişiliği

-

Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2018, Perşembe